Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

3488 2e8c 500
miqel
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viamhsa mhsa
miqel
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamhsa mhsa
miqel
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaczinok czinok

July 15 2017

miqel
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viashakeme shakeme
miqel
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viafoodforsoul foodforsoul
miqel
7476 33e2 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viahash hash
miqel
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahash hash
miqel
5193 0a97 500
LEGO Saturn V - 1969 Pieces
Reposted fromvolldost volldost viaczinok czinok
4376 3575 500
Reposted fromnudes nudes viaczinok czinok
miqel
miqel
3138 748e
Reposted fromgainaxing gainaxing viaganzrockbar ganzrockbar
miqel
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaczinok czinok

July 08 2017

miqel
Reposted fromgruetze gruetze viahash hash
miqel
6189 bb54
Reposted fromstroschek stroschek viahash hash
7312 f6be 500

coolthingoftheday:

The Earth at night. Photographs taken by NASA.

(Source)

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viahash hash
miqel
5642 24f2 500
Reposted fromtfu tfu viamhsa mhsa

June 21 2017

miqel
Reposted fromFlau Flau viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl