Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

miqel
3352 88b9 500
Frogs
Reposted fromrrandom rrandom viaganzrockbar ganzrockbar
miqel

June 11 2017

miqel
1755 417d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaganzrockbar ganzrockbar
miqel
9079 9ea8
let's leave the past behind us
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamattieu mattieu
miqel
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadirtyliar dirtyliar
miqel
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromdejno dejno viadirtyliar dirtyliar
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viainsanedreamer insanedreamer
miqel
miqel
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
1069 7a03 500
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix
4805 ec1c 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viascorpix scorpix
miqel
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
miqel
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix
0702 3b45
Reposted fromfine-arts-paintings fine-arts-paintings viahash hash
8821 3b65

ben-locked:

Beautiful.

Reposted fromsansasparky sansasparky viahash hash
miqel
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
miqel
9901 8616
Reposted fromcarol91 carol91 viahash hash
miqel
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble viahash hash
miqel
miqel
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl