Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

miqel
Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację. 
— Goethe
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion viajethra jethra
miqel
9508 b882
Reposted frompeper peper viajethra jethra
miqel
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viajethra jethra
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajethra jethra
miqel
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viashakeme shakeme
5376 86e5 500

the-real-eye-to-see:

Tricky hedgehog

Reposted fromsuyin suyin viajethra jethra
miqel
5783 dcf9
Reposted fromkotowate kotowate viajethra jethra
miqel
7424 5c1e 500
Reposted fromrol rol viashakeme shakeme
miqel
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viaczinok czinok
miqel
Reposted fromgruetze gruetze viaczinok czinok
miqel
miqel
4229 dde6
miqel
Reposted fromLane Lane
miqel
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
miqel
Reposted fromkjn kjn viafapfapfap fapfapfap
miqel
Reposted fromhatekids hatekids viaczinok czinok
miqel
miqel
Reposted fromthenewyork thenewyork viainsanedreamer insanedreamer
miqel
O trzeciej nad ranem krew płynie w żyłach wolniej niż zwykle, a sen bywa wyjątkowo głęboki. Dusza jest wówczas albo pogrążona w błogosławionej nieświadomości, albo miota się rozpaczliwie, rozglądając się z przerażeniem wokół siebie. Nie istnieją żadne stany pośrednie. O trzeciej nad ranem świat, ta stara dziwka, nie ma na twarzy makijażu i widać, że brakuje mu nosa i jednego oka. Wesołość staje się płytka i krucha, jak w zamku Poego otoczonego przez Czerwoną Śmierć. Nie ma grozy, bo zniszczyła ją nuda, a miłość jest tylko snem.
— Stephen King – Miasteczko Salem
miqel
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viatirelesrideaux tirelesrideaux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl