Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

miqel
Steel Panther @ Manchester Apollo
miqel
Reposted fromsz sz viawujcioBat wujcioBat
miqel
3742 00c8
Reposted fromteijakool teijakool viawujcioBat wujcioBat

January 11 2018

miqel
5401 c195
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viabudas budas
miqel
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viascorpix scorpix

December 23 2017

miqel
Ludzie boją się śmierci. Od śmierci dużo gorsza jest jednak samotność. Bo na śmierć nie mamy wpływu. A z samotnością to jest tak, że cały czas człowiek pyta: dlaczego? Co robię źle?
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
miqel
0288 6214
Reposted frompicoviny picoviny viakarrolka karrolka
miqel
4663 69c5 500
Reposted fromministerium ministerium viaczinok czinok
1456 556a 500
Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody viaczinok czinok
miqel
1361 d5cd
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

December 17 2017

3056 6962 500
miqel

CHOO CHOO
Reposted fromzachlanny zachlanny viawujcioBat wujcioBat
miqel
0292 52ba
Four Guys Climb 15 Foot Wall
Reposted fromPsaiko Psaiko viawujcioBat wujcioBat
miqel
2862 d9a8
Reposted fromZircon Zircon viawujcioBat wujcioBat
miqel
Reposted from1911 1911 viakarrolka karrolka
miqel
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

* Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— — Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
miqel
Nocą myśli mają tę nieprzyjemną cechę, że rozluźniają obrożę i uciekają na wolność.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
miqel
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu vianutt nutt
miqel
miqel
I need similar video with Aleksander Kwaśniewski.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl