Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

miqel
Reposted fromtfu tfu viakarrolka karrolka
miqel
2746 4dbc 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakarrolka karrolka
miqel
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: “Stało się coś? Kochasz mnie?”. Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza. Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant - Sexcatcher
miqel
8041 3451
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretaliate retaliate
miqel
Reposted frompl pl viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
miqel
7754 c4f7 500
Reposted fromvounsky vounsky viajestjuzwiosna jestjuzwiosna

August 28 2016

miqel
6176 834e
Reposted fromlove-autumn love-autumn vianonserviam nonserviam
miqel
miqel
miqel
5074 f63c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianonserviam nonserviam
miqel
0514 0a52
Reposted fromlove-autumn love-autumn vianonserviam nonserviam
miqel

August 27 2016

miqel
Najbardziej przerażający jest moment, kiedy sobie uświadamiasz, jak bardzo się poddałaś. Cały ten czas wmawiałaś sobie, że wszystko jest dobrze, że jesteś w miarę szczęśliwa.
I nagle znajdujesz się na swoim łóżku pośród ciemności, bo znowu nie możesz spać i uderza Cię prawda. To jak bardzo nie wierzysz w siebie, jak potwornie się boisz, jak przeraźliwie pusta jesteś w środku, jak ciągle czujesz się niedostatecznie dobra, jak bardzo chciałabyś zniknąć na kilka dni. Przypominasz sobie jak mocno starałaś się grać, a tak naprawdę wszystko wokół obracało się w jeden, wielki, narastający chaos. Tak bardzo próbowałaś to zdusić, zagłuszyć, ale jak długo można się oszukiwać?
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi via12czerwca 12czerwca
miqel
9413 be7f 500
Ćwierciakiewiczowa <3
Reposted fromoopsiak oopsiak viadeadwolf deadwolf
miqel
0142 c227 500
Reposted frombudas budas viadeadwolf deadwolf
miqel
5385 f70a
Reposted frombudas budas
miqel
miqel
miqel
miqel
5337 85fa 500
Reposted frombudas budas viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl